Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Μονάδας Γεωθερμίας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Αρχική Σελίδα

Γενική Περιγραφή Συστημάτων

Υβριδικό Σύστημα ΕΜΠ

Υπηρεσίες

Έρευνα- Δημοσιεύσεις

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

«η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 8.3 του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και συγχρηματοδοτείται
κατά:

 • 80% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - Ευρωπαϊκό
  Κοινωνικό Ταμείο

 • 20% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο
  Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία ΄Έρευνας και Τεχνολογίας»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έως αυτή την περίοδο στην μονάδα γεωθερμίας του εργαστηρίου εφαρμοσμένης γεωφυσικές εκπονούνται δυο διδακτορικές διατριβές, οι οποίες είναι στα πλαίσια της τελικής εξέτασης- υποστήριξης. Οι διδακτορικές διατριβές, χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ-2003. Επίσης έχουν γίνει πέντε δημοσιεύσεις σε περιοδικά -  συνέδρια με κριτές, ενώ έχουν υποστηριχθεί τρεις διπλωματικές εργασίες φοιτητών της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών.


Εκπόνηση Διδακτορικών διατριβών

 • Παπαθεοδώρου Νικόλαος: Υπεδαφική αποθήκευση θερμικής ενέργειας με την χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας υφιστάμενης και νέας τεχνολογίας.
 • Φραγκογίαννης Γεώργιος: Πειραματική διερεύνηση θερμικού δυναμικού του υπεδάφους- Σχεδιασμός και παραμετρική ανάλυση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας για την υπεδαφική αποθήκευση θερμικής ενέργειας με την χρήση αντλιών θερμότητας υφιστάμενης τεχνολογίας.

 

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά – συνέδρια με κριτές

 • Nikolaos Papatheodorou, Georgios Fragogiannis and Prof. Sofia Stamataki. “Transient Simulation of a Hybrid Ground Source Heat Pump System” 3rd International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" 9-12 July 2008, Athens-Greece.
 • Georgios Fragkogiannis, Nikolaos Papatheodorou and Prof. Sofia Stamataki. “Evaluation of Thermal Performance of Ground – Source Energy Systems. A Geophysics Supported Approach”. World Renewable Energy Congress X and Exhibition 19-25 July 2008, Glasgow- Scotland.
  Papatheodorou N., Fragogiannis G. and Stamataki S., “Thermal Performance Simulation of a Hybrid Ground Source Heat Pump System”, Accepted for the World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.
 • Georgios Fragkogiannis, Georgios Apostolopoylos, Sofia Stamataki, “Correlation of thermal conductivity and electrical resistivity of soil, for near surface geothermal applications”, 72nd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010, Barcelona, Spain, 14 - 17 June 2010.
 • Φραγκογιάννης Γεώργιος, Παπαθεοδώρου Νικόλαος, Σταματάκη Σοφία, Ρόζος Δημήτριος, «Πειραματικός Προσδιορισμός της Θερμικής Αγωγιμότητας Εδαφών- Συσχέτιση με Χαρακτηριστικές Ιδιότητες των Εδαφικών Υλικών - Experimental Determination of Soil Thermal Conductivity- Interrelation with Characteristic Properties οf Soils», 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, 2010, Βόλος- Ελλάδα (εγκεκριμένο από την επιστημονική επιτροπή) 

 

 • Διπλωματικές εργασίες
  Δεκαβάλλα Μαρία, 2007: Παραμετρική ανάλυση γεωθερμικών συστημάτων αντλιών θερμότητας με κάθετους γεωεναλλάκτες. Διπλωματική εργασία Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Τομέας Μεταλλευτικής, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, ΕΜΠ.
 • Μπαλωμένου Παναγιώτα, 2008: Υπεδαφική αποθήκευση θερμικής ενέργειας- επίδραση θερμικών ιδιοτήτων εδαφών. Διπλωματική εργασία Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Τομέας Μεταλλευτικής, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, ΕΜΠ.
 • Σώμος Γιώργος, 2009: Πειραματικός προσδιορισμός θερμικής και ηλεκτρικής αγωγιμότητας εδαφών. Διπλωματική εργασία Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Τομέας Μεταλλευτικής, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, ΕΜΠ.