Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Μονάδας Γεωθερμίας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

  «η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 8.3 του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και συγχρηματοδοτείται
κατά:

  • 80% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - Ευρωπαϊκό
    Κοινωνικό Ταμείο

  • 20% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο
    Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία ΄Έρευνας και Τεχνολογίας»

 

 

Στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο, διεξάγεται έρευνα στο πεδίο των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας, τα οποία αξιοποιούν το υπέδαφος ως πηγή- αποθήκη θερμότητας.
Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται:

  • Στην πειραματική και θεωρητική διερεύνηση του θερμικού δυναμικού του υπεδάφους (θερμοκρασία υπεδάφους, θερμικές ιδιότητες εδαφών και πετρωμάτων, αλληλεπίδραση γεωεναλλακτών με υπέδαφος).
  • Στον σχεδιασμό συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας με την χρήση κάθετων γεωεναλλακτών και
  • στην αναλυτική προσομοίωση λειτουργίας συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας, με σκοπό την διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των επιμέρους συστημάτων του Κτιριού- του Υπέδαφος-  και της Ατμόσφαιρας.

Στον παρόν δικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την βασική αρχή λειτουργίας των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας, καθώς επίσης και την περιγραφή του υβριδικού γεωθερμικού συστήματος, το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί, προκειμένου να καλύψει της ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου B-Φάσης της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών, στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου. Το εν λόγω σύστημα, αποτελεί την πρώτη πιλοτική εφαρμογή σε Εθνικό επίπεδο και χρηματοδοτήθηκε κατα 40% απο την γενική διεύθυνση ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πρόταση του ΕΜΠ, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και την εταιρία κλιματιστικών Interklima.