Επικοινωνία

Αρχική Σελίδα
Γενική Περιγραφή Συστημάτων
Υβριδικό Σύστημα ΕΜΠ
Υπηρεσίες
Έρευνα- Δημοσιεύσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

«η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 8.3 του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και συγχρηματοδοτείται
κατά:

  • 80% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - Ευρωπαϊκό
    Κοινωνικό Ταμείο

  • 20% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο
    Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία ΄Έρευνας και Τεχνολογίας»

 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ

Τομέας Μεταλλευτικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Ηρώων Πολυτεχνείο 9,

15780 Ζωγράφου

τηλέφωνα εργαστηρίο: 210-772-2157, 210-772-2202 Fax: 210- 772-2203

e-mail
τηλέφωνο
Σοφία Σταματάκη
Καθηγήτρια ΕΜΠ, Δευθύντρια του Εργαστηρίο
stamat@metal.ntua.gr
210-772 2002
Νικόλαος Παπαθεοδώρου
Υ.Δ ΕΜΠ, Διπλ. Μηχ. Μετ- Μετ
nickpap@metal.ntua.gr
210-772-2157
Γεώργιος Φραγκογίαννης
Υ.Δ ΕΜΠ, Διπλ. Μηχ. Μετ- Μετ
gfrago@metal.ntua.gr
210-772 2157